Rör inte valfriheten i vården

Vänsterregeringen påstår sig vilja ha ett brett samtal om ojämlik vård, men i praktiken ökar deras politik den geografiska ojämlikheten, skriver Cecilia Widegren (M), Anders W Jonsson (C), Barbro Westerholm (FP), och Emma Henriksson (KD), ordförande i Socialutskottet.

Patienter uppskattar möjligheten att välja – och välja bort – vårdgivare oavsett om dessa driver sin verksamhet i offentlig eller annan regi. Varför fortsätter, trots detta välkända faktum, vänsterregeringen att försöka hindra ett fritt vårdval för alla patienter oavsett var i landet de bor? Vänsterregeringen påstår sig vilja ha ett brett samtal om ojämlik vård, men i praktiken ökar deras politik den geografiska ojämlikheten.

I sin politiska vilja att hindra valmöjligheter, mångfald och fler alternativ inom vård och omsorg hamnar vänsterregeringen, ivrigt påhejade av Vänsterpartiet, ofta i diket. Att V är med och dikterar villkoren har synts inte minst under den senaste tiden då de presenterat regeringens satsningar i vårbudgeten. Tyvärr har de fått inflytande över människans valfrihet också.

För att ingen osäkerhet ska råda i framtiden, för alla människors rätt att välja primärvård, lämnar allianspartierna M, C, FP och KD en vårdmotion till riksdagen. Regeringen får en ny chans att skapa trygghet för patienterna som är osäkra på om den vårdcentral de valt kommer kunna finnas kvar. Med ett nytt beslut i riksdagen och nya direktiv till regeringens utredning kan vi råda bot på den förödande lamslagning som regeringen förorsakat i stora delar av välfärden.

Ett fritt och aktivt val av vårdgivare är bra för den samlade kvaliteten i vården och för ökad tillgänglighet för patienter. Rör inte den rättigheten. Utveckla och stärk den i stället.

Läs hela debattartikeln här.