Sverige behöver Alliansen

alliansen_hemsidan

De fyra partiledarna i Alliansen pekar i dag ut riktningen för allianssamarbetet i en gemensam debattartikel på Di Debatt. Fokus för de reformer som allianspartierna kommer att arbeta med inför valet 2018 kommer att ligga på fyra områden.

Förbättra drivkrafter för arbete och motverka utanförskapet för att nå full sysselsättning

“Jobbskatteavdraget har gjort det mer lönsamt att arbeta, men trösklarna in till arbetsmarknaden är fortfarande för höga för dem med lägst inkomster. Dessa trösklar behöver sänkas”, skriver Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Göran Hägglund.

Stärka integrationen av utlandsfödda

“Läget i många kommuner är problematiskt när det samlade mottagandet av nyanlända är högt. Vi kommer att arbeta med att hitta gemensamma svar på hur vi kan förbättra integrationen genom att korta vägen till arbetsmarknaden och förbättra boendesituationen”, skriver partiledarna.

Stärka konkurrenskraften och tillväxtförutsättningar

“Fler i arbete börjar med fler växande företag som anställer. Detta ställer krav på att fler investeringar lönar sig genom ett gott skatteklimat för företag och entreprenörskap”, skriver alliansledarna.

Säkra välfärdens kärnverksamheter

“Utbildningen i Sverige bör hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. Föräldrar ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt i en trygg miljö. I takt med att vi lever längre och kan behandla allt fler sjukdomar förändras kraven på hälso- och sjukvården och vården och omsorgen ska kunna erbjuda trygghet i livets alla skeenden”, skriver Alliansens fyra partiledare.

I artikeln pekar partiledarna i Alliansen också på att vi har en regering som redan brutit en lång rad vallöften.

“Sverige behöver en regering som håller det den lovar. Istället bryts nu en rad av de löften som ställdes ut före valet. ROT-avdraget försämras, bensinskatten höjs och regeringen vill överge överskottsmålet redan nu, trots löften om raka motsatsen för mindre än ett år sedan”, skriver partiledarna på Di Debatt.

Läs artikeln på Di Debatt.