Replik: Regeringen sviker svensk film

Svaren på stora och viktiga frågor lyser helt med sin frånvaro i regeringens förslag till ny filmpolitik (DN Debatt 10/3), skriver fyra företrädare för Alliansen i en replik i DN.

Den illegala nedladdningen, som kostar svensk film 800 miljoner kronor årligen, nämns inte över huvud taget. Hur vi lär unga ett kritiskt förhållningssätt till bilden berör inte regeringen. Branschen som helhet drabbas av höjd biomoms, höjda arbetsgivaravgiften för unga och höjda inkomstskatter. Löftet om mer pengar till svensk film blev det motsatta.

Regeringens agerande i filmpolitiken har genomgående präglats av oskicklighet. Den första gången kulturminister Alice Bah Kuhnke uttalade sig i filmfrågan var i en artikel på DN Debatt (8/5 2015). Där slog hon fast att dagens modell med filmavtal skulle brytas upp och ersättas med en statlig filmpolitik. Regeringen, med ett historiskt svagt parlamentariskt stöd, valde att bryta upp en modell som tjänat svensk film under 50 år. Detta skedde utan en tanke på konsekvenser eller alternativ. Beskedet utlovades redan förra året men först nu får vi veta vad kulturministern vill med filmen. Tyvärr ett ganska tomt besked.

Den rödgröna regeringens huvudnummer i den nya filmpolitiken är skapandet av tre branschråd. Någon beslutsmakt ska dock inte råden ha utan får istället formen av tyckargrupper utsedda av Svenska Filminstitutet.

Svensk film är en viktig konstart men också en kreativ näring som skapar många arbetstillfällen. Den och svenska skådespelare är starka varumärken som bidrar till en positiv bild av Sverige. De senaste åren har bredden bland svenska filmskapare avseende kön, ålder och etnisk bakgrund glädjande nog förbättras. Alliansregeringens riktade stöd till kvinnliga filmare och Stockholms Filmfestivals stipendium om 5 miljoner kronor till kvinnliga filmare har bidragit till att tre av de senaste fem årens guldbaggar för bästa film tillfallit kvinnliga regissörer. Ännu återstår dock mycket att göra också på jämställdhetens område.

Den kraftigt höjda biomomsen riskerar att allvarligt skada förutsättningarna för svensk filmproduktion och möjligheterna att visa film i hela landet. Mindre biografer utanför storstäderna kämpar redan i dag för sin överlevnad och många hotas nu av nedläggning. Att kulturministern har fått för sig att den otillräckliga kompensationen på 25 miljoner kronor dessutom ska räcka till att starta nya biografer visar på regeringens bristande kunskaper om branschens förutsättningar.

Nu behövs ett helhetsgrepp om filmpolitiken. Regeringens politik förändrar i grunden de organisatoriska förutsättningarna för svensk film. Detta sker utan att regeringen förmår att ge svar på de stora och viktiga filmpolitiska frågorna. Vi i alliansen vill bland annat se förslag på breddad finansiering, organisationsförändringar, insatser mot illegal nedladdning och åtgärder för barn och unga. Svensk film är värd en regering som tar ansvar, ger svar och som inte sviker.

Cecilia Magnusson (M), filmpolitisk talesperson

Per Lodenius (C), ledamot kulturutskottet

Bengt Eliasson (L), ledamot kulturutskottet

Roland Utbult (KD), ledamot kulturutskotte