Alliansen pressar regeringen på rättsområdet

Alliansen i Justitieutskottet fortsätter att pressa regeringen.

–         Idag beslutade utskottet om ytterligare åtta tillkännagivanden, vilket gör att regeringen hittills fått bakläxa på över 50 förslag på rättsområdet, säger Beatrice Ask (M), ordförande i Justitieutskottet.

Det handlar bland annat om att införa en enhetlig tillämpning av licensprövning för vapen över landet och att det ska bli kortare handläggningstider i ärenden om vapenlicens.

–         Idag tillämpas regelverken om tillståndsgivning på olika sätt i landet och detta är inte acceptabelt. Under de senaste åren har Polisens handläggningstider för vapenlicens dessutom blivit mycket långa och det finns stora geografiska skillnader. Det drabbar jägare, skyttar och seriösa vapenhandlare, säger Krister Hammarbergh (M), ledamot i justitieutskottet.

Systematiska stölder som drabbar företagare och boende på landsbygden skapar oro och frustration.

–         Vi vill att vardagsbrotten tas på större allvar. Vi vill se över straffrabatten och att ett nytt brott införs som tar sikte på systematiska stölder, säger Johan Hedin (C), Centerpartiets talesperson i rättsfrågor.

Justitieutskottet kräver dessutom att regeringen ska återuppta utredningen om att renodla Polisens arbetsuppgifter. Den tillsattes av Alliansregeringen för att se över vilka uppgifter som kan överlämnas från polisen till andra myndigheter.

–         Det finns en mängd sysslor som polisen utför i dag som inte tillhör den brottsbekämpande verksamheten. Det kan handla om att hantera hittegods eller att inspektera farliga istappar. Vi vill nu att regeringen återupptar vår utredning som de beslutade att lägga ner, säger Roger Haddad, Liberalernas rättspolitiska talesperson Roger Haddad.

Ett annat tillkännagivande handlar om att se över lagstiftningen om hedersrelaterade brott.

–         Arbetet för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck måste fortsätta. Den lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott bör ses över i syfte att motverka sådana brott och öka lagföringen av dem, avslutar Andreas Carlson, Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson.

I justitieutskottets betänkande finns ytterligare tre tillkännagivanden till regeringen. Dessa handlar om:

  • Att avskaffa kravet på danstillstånd.
  • Att Polisen ska kunna genomsöka båtar efter exempelvis vapen, på samma sätt som de får genomsöka fordon.
  • Att utvärdera straffskärpningen för fridskränkningsbrott.