Alliansens samlade svar – en ny reformagenda

Sverige behöver en ny reformagenda.
Det är budskapet när Alliansen i dag presenterar sina ekonomiska riktlinjer.
– Vi vill tillbaka till överskott snabbare än regeringen, så att vi klarar nästa kris. Med vår politik går offentliga finanser med drygt en procent överskott 2020, säger Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson i Moderaterna.

I dag presenteras Alliansens samlade svar på regeringens vårbudget. I gemensamma ekonomiska riktlinjer från de fyra allianspartierna stakar vi ut vägen framåt för Sverige. Det handlar om att ta ansvar för statens finanser, vilket är en förutsättning för att Sverige ska klara de utmaningar som vi nu står inför.

Regeringen har valt en annan väg med sin ekonomiska politik, där man i vårbudgeten överger grundläggande ekonomiska principer som tjänat Sverige väl i många år.

– Vi behöver komma tillbaka till överskott i statens finanser i goda tider, för att klara att gå med underskott när nästa kris slår till. Men regeringen struntar i det och eldar på underskotten. Då har vi inga marginaler när nästa kris kommer, säger Ulf Kristersson.

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet, pekar på vikten av att skapa nya vägar in till arbetsmarknaden, inte minst för nyanlända.

– Nu är tid för ansvar. Ansvar för statens ekonomi och ansvar för att genomföra de reformer som behövs för att klara integrationen och skapa nya vägar in på arbetsmarknaden. Regeringen misslyckas med båda. Det är ett svek mot alla de som kämpar för att ta sig in på arbetsmarknaden och i samhällsgemenskapen och innebär att Sverige kommer vara illa rustat när det kommer sämre tider, säger Källström.

Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Erik Ullenhag ställer sig frågande till vilka principer som styr regeringens ekonomiska politik.

– Det finns två huvudproblem med regeringens vårbudget. För det första vet vi inte vilka principer som styr den ekonomiska politiken. Magdalena Andersson har gjort det till sitt signum att hon hela tiden överger de grundläggande principerna för den ekonomiska politiken. För det andra är det är en oförmåga, både att lära av historien och av omvärlden, att regeringen lånar samtidigt som vi går in i en högkonjunktur.

Kristdemokraternas ekonomiska-politiska talesperson Jakob Forssmed ser en vårbudget från regeringen som gapar tom på nödvändiga reformer.

– I samband med vårpropositionen blev det uppenbart att Sverige behöver en ny reformagenda. Regeringen saknar svar på utmaningar som handlar om hur arbetsmarknaden kan breddas och välfärden utvecklas. Genom skattehöjningarna på jobb och företagande och frånvaron av arbetsmarknadsreformer så hindras människor från att komma in i arbetsgemenskap och välfärdens finansiering undergrävs på sikt, säger han.

Läs mer i Svenska Dagbladet