Regeringen försvårar för svensk film

I dag lägger de fyra allianspartierna fram en gemensam följdmotion på regeringens filmpolitiska proposition.

Kulturutskottets ordförande Olof Lavesson (M) konstaterar att propositionen är en stor besvikelse.

– När regeringen till slut presenterade sin kraftigt försenade filmproproposition stod det tyvärr klart att kulturminister Alice Bah Kuhnke saknar svar på flera stora och viktiga frågor för svensk film. Politiken man har lagt fram är tunn, ofullständig och illa förberedd. Alliansen föreslår därför att en helt ny filmutredning tillsätts, som ska ge svar på alla de frågor som regeringen utelämnat. Regeringen måste göra om och göra rätt, säger Olof Lavesson.

Regeringens nya filmpolitik innebär bland annat att momsen för biografer höjs kraftigt, från 6 till 25 procent.

– Det kan vara något av det mest kulturfientliga en kulturminister har lagt fram. Momshöjningen kommer innebära att det blir mycket dyrare för folk att gå på bio, inte minst på mindre orter där biograferna ofta har svårt att gå runt. Flera biografägare runtom i landet har redan varnat för att det här kan innebära att de helt enkelt tvingas stänga ned, säger Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson i Centerpartiet.

Den kraftiga momshöjningen är ett sätt för regeringen att kompensera det bortfall av intäkter som sker när man nu vill riva upp filmavtalet och ersätta det med statlig filmpolitik.

– Filmavtalet hade brister men också stora förtjänster, framför allt när det gäller samverkan mellan alla branschens parter. Detta riskerar att försvinna med en statlig filmpolitik. Alliansen vill utveckla en modern politik där alla parters erfarenheter tas tillvara, som öppnar upp för ett breddat konstnärligt innehåll och förbättrade finansiella förutsättningar. Ett sådant tänk saknas helt i regeringens proposition, säger Bengt Eliasson, kulturpolitisk talesperson i Liberalerna.

Alliansen vill också skapa bättre förutsättningar för filminspelning i Sverige, inte minst för att locka internationella filmbolag.

– Det som hindrar svenskt filmskapande är de höga kostnader som produktioner är förknippat med. Sverige bör utreda förutsättningarna för att i likhet med många andra länder införa någon form av produktionsincitament för filmspelning. En sådan rabatt skulle öppna upp för internationella filmbolag att förlägga inspelningar i Sverige, säger Eva Wallin (KD), ledamot i riksdagens kulturutskott.